Žmogus ir gyvoji gamta

Virtualus Integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu 5-6 klasei, kurį galima rasti adresu http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/. Tačiau nemaža dalis kompiuterinės priemonės mokymosi objektų (vaizdžios, schemomis, piešiniais, fotografijomis bei video medžiaga iliustruotos žodyno sąvokos, įvairiais aspektais išplėtojami sąvokų paaiškinimai enciklopediniuose straipsneliuose, animuotos, įgarsintos demonstracijos, laboratoriniai darbai bei bandymai, kurių įprastinėmis sąlygomis atlikti ne visada įmanoma), atitinka ir pradino ugdymo turinį, o taip pat gali būti įdomūs aukštesniųjų gebėjimų, žingeidiems mokiniams. Šioje svetainėje talpinami žodžių paaiškinimai, iliustruoti gamtos objektų ir reiškinių aprašymai, demonstracijos, parodančios, kaip vyksta įvairūs procesai, bandymai ir stebėjimai, kuriuos galėsite atlikti patys, klausimai ir užduotys, skirtos pasitikrinti mokymosi rezultatus. 

Demonstracijos 

Pagalba gamtai

Šiltnamio efektas

Miško mitybos tinklas

Pirmieji medžio gyvenimo metai

Augalo organai

Augalų fotogalerija

Stuburinių gyvūnų fotogalerija

Bestuburių gyvūnų fotogalerija

Laboratoriniai darbai 

Miško mitybos tinklo sudarymas

Tvenkinio vabzdžiai

Žuvys

Kaip vystoji drugelis "Kopūstinis baltukas" 

Lietuvos paukščių enciklopedija