Apie mus

  

''Gamta yra atvira gyvenimo knyga. Svarbiausias vaikų ir suaugsių tikslas, studijuojant šią ,,knygą", yra tas, kad žmogus išmoktų daryti išvadas,  kurios turtintų jo dvasinį, moralinį, socialinį gyvenimą"
 
Š. Amonašvilis  


Idėja sukurti gamtamokslinę laboratoriją gimė dalyvaujant projekte -
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas" 2010-2012 m.m.

Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos mokytojai, padedami projekto koordinatorių kūrė mokyklos viziją, tikslus ir galimybes tobulinant mokyklos veiklą. Projekto metu buvo apsispręsta daugiau dėmesio skirti  gamtamoksliniam ugdymui.

Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos komanda nusprendė, kad pagrindinis gamtamokslinio ugdymo tikslas – formuoti bendrąją mokslinę asmens kultūrą, ugdyti jo mokslinį raštingumą.

Pradinėje mokykloje siekiame, kad moksleiviai įgytų stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo ir kitų įgūdžių pažinti tiek gyvąją, tiek negyvąją gamtą, nes šiuolaikinis pasaulis tampa ne tik globalus, bet sykiu ir integralus, vis daugiau susietas visose žmonijos veiklos srityse bendromis tendencijomis.

Pasaulis – nuolat kintanti visuma, todėl svarbiausia ne suteikti vaikams žinių, bet išmokyti jį mąstyti, matyti pasaulį ir jame vykstančius procesus integraliai, neatsiejamai nuo visa apimančios sistemos.

Šioje internetinėje svetainėje mokytojai ir mokiniai galės rasti inforamciją, susijusią su gamtamokslinio ugdymo temomis bei pradinių klasių mokytojų atliktus ir aprašytus eksperimentus, mokslinio metodo žingsniais:

·         Iškeliame probleminį klausimą;

·         Formuluojame hipotezę;

·         Sudarome reikalingų priemonių sąrašą;

·         Surašome tyrimo eigą;

·         Atliekame eksperimentą

·         Aptariame, analizuojame rezultatus;

·         Darome išvadas.