Žmogus

Rašymo klaida
2012 03 19

Rūkymo žala
2012 02 01

36004728

Probleminis  klausimas:  Kodėl rūkymas kenkia plaučiams?

Hipotezė: Rūkant cigaretę plaučiuose nusėda dalelės.

Priemonės: Švirkštas, vata, žarnelė, cigaretė, degtukai

Tyrimo eiga: bandymas atliekamas tik su mokytoja

Įkišti į švirkštą šiek tiek  vatos

Paimti žarnelę. Vieną   jos galą užmauti ant  švirkšto  smaigalio, kitą ant  cigaretės.

Stumdyti švirkšto stūmoklį pirmyn ir atgal tarsi ,,kvėpuotum“.

Kai trauksi stūmoklį atgal, uždek cigaretę, kad į švirkštą su oru patektų ir dūmų.

Atliekame eksperimentą.

Aptariame, analizuojame rezultatus. Kokia vata ištraukus iš švirkšto?

Išvada: Hipotezė pasitvirtino. Ant vatos lieka juodų dalelių. Tokios dalelės nusėda ir plaučiuose.

Bandymą atliko Mokytoja Vida Virbickaitė

Puslapiai